Keratin

A

Keratinkeratin egy jellegzetes, oldhatatlan helikális fehérje, amely a haj alapvető anyaga. A keratin fonalas szerkezetű, spirálisan párhuzamosan futó, hosszanti aminosav láncokból és ezeket összetartó, rövidebb haránt láncokból áll.

A keratin kulcsfontosságú szerkezeti alkotó eleme az emberi bőr külső rétegének, a hajnak és a körmöknek.

A keratinnak két formája van: a kifeszített láncú béta-keratin és az elernyedt alfa-keratin. A két forma átmehet egymásba, pl. hőhatására, ezen alapul a haj sütővassal történő bodorítása.

<<<Keratin vissza